Estadístiques 23-24

Per tipologia de centres

Per l’estadi on es troba el centre

Per illa

En relació amb el nombre total de centres públics