Eines de gestió de la transformació


QUADERN DE BITÀCOLA
ESPIRAL D’INDAGACIÓ
Eina d’acompanyament i registre.Mètode d’indagació col·laborativa
És un document d’acompanyament
per a l’equip impulsor
que genera reflexió
i permet registrar experiències rellevants
per tal d’evidenciar el procés d’aprenentatge
en relació a la gestió del canvi del centre.
Basada en l’evidència.
Consta de 6 fases: observar,
focalitzar, desenvolupar la intuïció,
aprendre, passar a l’acció i comprovar.
Aquesta imatge té l'atribut alt buit; el seu nom és 8.-Rubrica-del-canvi-1.png

RÚBRICA DEL CANVI

PROTOTIPATGE I
PLA D’ESCALADA
Eina de reflexió i d’aprenentatge. Mètode per a la millora de l’aprenentatge.
Té com a objectiu orientar els centres
sobre la seva situació actual
i ajudar-los a prendre decisions per a la millora.
Pot ser usada com a eina de sensibilització i formació, com a eina d’autoavaluació

i/o com a eina d’orientació per a la planificació.
*Per un òptim funcionament de l'eina no es recomana l'entorn de Microsoft Explorer.
Prototip: aprenentatge a petita escala (pilotar).
Pla d’escalada: implantació gradual del prototip

el qual ha estat validat i reflexionat.

SISTEMÀTICA v3.3.

PGA-MEMÒRIA v3.0.
Agenda intel·ligent.Document que connecta la PGA i la Memòria.
Recull els processos i rutines del centre.
Està connectada amb la PGA-memòria.
Permet planificar i fer el
seguiment dels objectius del
centre a 4 anys vista

Base d’orientació
Dubtes freqüents (12-12-22)
Índex PGA 23-24
Índex Memòria 23-24
Instruccions (20-09-23)
Tècnica d’esmicolament
Web del DIE