Convocatòria anual

SOL·LICITUD INSCRIPCIÓ AL PMT – CURS 2024-25

El propòsit del Programa de Millora i Transformació és acompanyar els centres educatius en el camí del canvi, facilitant unes eines i uns mètodes de treball que els permeti autogestionar-se en la millora i transformació de forma progressiva i sostenible en el temps.

Destinataris

  1. Centres docents públics de la comunitat autònoma de les Illes Balears que imparteixen educació infantil i primària i/o educació secundària obligatòria durant el curs 2024-2025 i que no hagin format part del Programa anteriorment.
  1. Aquesta Instrucció no afecta els centres que ja participen en el programa.

Termini

El termini per presentar la sol·licitud a través de la Seu Electrònica és del 21 de maig fins al 5 de juny de 2024.

Reunió informativa

Se realitzarà una reunió informativa on-line el dimecres 29 de maig, de 14.00 a 15.00 hores, aproximadament. L’enllaç a la reunió s’enviarà a través del GestIB.

Presentació de la sessió informativa

Llistes

 Provisionals: 17 de juny

Definitives: 26 de juny NOVETAT

Contacte

Programa de Millora i Transformació (PMT) – Servei d’Innovació Educativa (SIE)
milloraitansformacio@milloraitransformacio.com
Tel. 971 17 78 00 (ext. 62183)

Resolució de la directora general de Primera Infància, Atenció a la Diversitat i Millora Educativa i del director general de Personal Docent i Centres Concertats de dia 17 de maig de 2024 per la qual s’aproven les bases de la convocatòria unificada de programes de formació i innovació educativa, programes educatius i del Programa de Millora i Transformació per al curs 2024-2025 adreçada als centres docents sostinguts amb fons públics que imparteixen ensenyaments no universitaris de les Illes Balears

Instrucció 6/2024 Programa de Millora i Transformació

Internet Explorer 6Accés a la Seu Electrònica: sol·licitud