Estades pedagògiques a Viena amb la Xarxa de centres impulsors.

Els centres de la Xarxa d’Impulsors han realitzat una estada pedagògica de tres dies a Viena amb l’objectiu de continuar formant-se en el Protocol d’acompanyament a centres en processos de transformació que estan duent a terme com a xarxa. Aquest és un projecte compartit entre centres que es fonamenta en la indagació col·laborativa i la fonamentació teòrica i respon a dues funcions: la millora contínua i la sostenibilitat de la cultura de centre dels centres impulsors i l’acompanyament de centres en processos de canvi que es troben en estadis més inicials. 

Aquesta sortida ha estat possible gràcies a la coordinació i col·laboració entre el Servei de Formació i Desenvolupament Professional del Personal, i el seu programa d’Estades Pedagògiques, i el Programa de Millora i Transformació (PMT).