Sol·licitud inscripció al PMT. Curs 2023-24

Després de valorar l’actual situació del Programa i donat el nombre elevat de centres que  hi estan adherits, ens veim en l’obligació d’informar que, el proper curs, no s’obrirà convocatòria d’inscripció al PMT.

El fet d’obrir convocatòria no afavoriria la consolidació dels projectes ja iniciats amb el suport de qualitat adient. Per aquest motiu, no podem incorporar més centres al Programa.